Åka ut

JUF Trainee Program Sweden

JUF (Jordbrukare Ungdomens Förbund) förmedlartraineeplatser framför allt i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien, men det är möjligt att få plats även i andra länder. Vi har förmedlat praktikplatser sedan 1986 men erfarenhet från andra utbytesprogram, som exempelvis IAEA, fanns inom organisationen långt tidigare. Våra utbytesprogram vänder sig till dig som är mellan 19 och 29 år med erfarenhet av att arbeta inom jord - och skogsbruk, naturvård, djurvård eller trädgård och vill lära dig mer. Det är bra om du har gått på Naturbruksgymnasium, men detta är inte ett måste. Förutom själva arbetslivserfarenheten som programmet innebär får du även chansen att lära dig mer om ett annat lands kultur, du tränar din engelska och får träffa andra ungdomar från många delar av världen som också jobbar som trainee. Att åka med JUF ger dig chansen att uppleva sådant som är svårt att göra vid vanliga semesterresor. Du bor hos en värdfamilj och tar del av deras vardag såväl som arbete. Vi beräknar alla våra program på en sjumånadersperiod men det finns möjlighet att åka under kortare tid samt att förlänga vistelsen till maximalt tolv månader. Detta medför normalt ingen extra kostnad mer än för förlängning av visum samt försäkring och eventuellt ombokningsavgift på din biljett hem. Du ska vid anmälan ange hur länge du har tänkt att stanna i landet. Vi rekommenderar inte att åka kortare än sju månader, det blir enligt vår erfarenhet för dyrt för dig som trainee. Räkna med att du i stort sett på ett sju månaders program tjänar in de pengar som det kostat dig att åka (även om många väljer att resa för sina fickpengar istället för att spara dem).

Olika typer av praktik Vi samarbetar med många organisationer i flera länder som erbjuder olika former av praktik. Nedan följer en kort presentation av de olika typerna som oftast erbjuds dig som trainee.

Lantbruk - Agriculture För dig med god praktisk erfarenhet från svenska gårdar, såsom spannmålsodling, mjölkkor, köttdjur, svin, grönsaksodling eller får. Har du enbart erfarenhet från exempelvis uppfödning av fjäderfä, hönserier eller stuterier kan du räkna med att främst bli placerad på gårdar med dessa specialiteter.

Trädgård - Horticulture För dig med erfarenhet från trädgårdsbranschen. Detta kan vara krukväxter, växthus, frukt, plantskolor eller grönsaker. Gränsen mellan Agriculture och Horticulture kan vara ganska flytande när det gäller grönsaker. Inom trädgård kan det vara svårt att hitta rena familjeföretag. Ofta är det stora anläggningar där praktikanterna bor utan anknytning till sina värdfamiljer.

Agrihome - Hortihome Om du saknar den erfarenhet som krävs för en vanlig praktik inom exempelvis jordbruk eller trädgård finns istället alternativet Agrihome och Hortihome. Vid denna typ av praktik får du kombinera arbete på jordbruk eller i trädgård med hushållsarbete. Denna kombination kan innebära att du får jobba långa dagar.

Kontakt:juf@juf.se www.juf.se  Tel: 0150-50390, 070-330 22 62