Utresande kostnader

Kostnader

Informationsträffar och intervju

Du som är intresserad av att delta i något av våra program ska bli intervjuad av oss, intervjun sker på svenska men även en del på engelska. I samband med att du har blivit godkänd av oss för att åka iväg betalar du en anmälningsavgift till oss. Denna får du i regel inte tillbaka ifall du skulle ångra dig och inte åka som planerat. Avgiften täcker de kostnader det medför oss att arbeta med din ansökan.

Informationsseminarium i värdlandet Då du kommer till värdlandet får du delta i ett informationsseminarium där du får lära dig mer om landet och dess jordbruk. Du får lära känna andra praktikanter, besöka jordbruk och tips på hur du kan resa i landet på egen hand. Det är olika beroende på vilket land och organisation man åker till. 

Vad kostar det att åka som trainee? Priserna varierar från år till år. De beror bland annat på valutakurser samt oljepriset (då detta styr mycket vad flygbiljetten kostar).En sjumånadersvistelse i Kanada/USA kostar ca 25000 kronor och motsvarande i Nya Zeeland/Australien kostar ca 35000 kronor. Detta ingår i priset:* Visum och arbetstillstånd* Försäkring (säljs av oss eller från värdlandet)

* Deltagande i ett informationsseminarium omedelbart eller strax efter ankomst till det land

du ska praktisera i.* Supervision* Administration JUF samt organisationen i värdlandet.* Medlemskap i JUF (två år) och, om aktuellt, medlemskap i Skandinavien Australien NewZealand Friendship Union eller Skandinavisk - Kanadensiska vänskapsföreningen. Detta ingår däremot inte i programavgiften:* Resor fram och tillbaka till intervju samt informationsträff i Sverige.* Pass (se till att det är giltigt för den period du ska åka)* Foton till ansökan.* Eventuella läkarundersökningar.* Resa från hemort till värdfamiljen.

Ersättningar och ledighet Du får ersättning för ditt arbete som täcker kost, logi samt fickpengar. Skatterna är oftast låga. För övertid får du antingen extra betalt eller kompensationsledigt. Det vanligaste är att extra arbete tas ut i ledighet. Du är berättigad till tre veckors obetald ledighet under din traineetid. Se till att prata med din värdfamilj så fort som möjligt om hur ledighet och extra arbete ska planeras så att inga onödiga missförstånd uppstår. Var beredd på att arbetet kan vara hårt med långa dagar och mycket övertid under perioder, precis som i det svenska jordbruket. Däremot kan en sådan här resa erbjuda dig många upplevelser som du inte får genom en vanlig semesterresa.