Utmärkelser

ÅRETS JUF:are

Utmärkelsen Årets JUF:are har delats ut genom åren, enda sedan 1956, vilka som tilldelats utmärkelsen finns att se på länken.

En annan utmärkelse som delas ut av JUF är Örjangårdsmedaljen, den börjades delas ut 1972. De som tagit emot den går att se här, Örjangårdsmedaljörer.

Örjangårdsmedaljen har instiftats av Jordbrukare-Ungdomens Förbund till minnet av rörelsens grundare, agronom Sigurd Örjangård. Den tilldelas person som tidigare tilldelats förtjänsttecken i brons, silver och guld och verkat i Örjangårds anda för svenskt jordbruk, ungdomsarbete, hembygdsvård och nordiskt samarbete.

JUF:S FÖRTJÄNSTMÄRKEN

JUF:s förtjänstmärken finns i valörerna brons, silver och guld utdelas till medlemmar. Förtjänstmärke i brons utdelas av distriktsstyrelse på förslag från JUF-avdelning, eller medlem av distriktets styrelse. Förtjänstmärken i silver och guld utdelas av förbundets styrelse på förslag från JUF-avdelning, JUF-distrikt eller medlem av förbundsstyrelsen. Sådant förslag skall, då det inte framställes av distriktsstyrelsen, underställas denna för yttrande. Vid framställan skall protokollsutdrag rörande beslutet i avdelnings- respektive distriktsstyrelsen insändas till förbundsstyrelsen. Utförlig motivering skall framgå av protokollsutdrag eller särskild bilaga.

FÖRTJÄNSTMÄRKE I BRONS

Bronsmärke tilldelas den som under flera år aktivt deltagit i den praktiska verksamheten och då utfört ett föredömligt arbete.

FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER

Silvermärke tilldelas den som under ett flertal år innehaft ledande funktion i avdelning eller distrikt och därvid nedlagt ett uppoffrande arbete.

FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD

Guldmärke tilldelas den som under en längre följd år genom uppoffrande och resultatrik verksamhet bidragit till förbundets utveckling och utvecklande av förbundets idéer eller på annat sätt gjort en föredömlig insats för befrämjande av förbundets syfte.