Släktgårdsinventering 2008-2018

Under ca 10 års tid, fram till 2018, har släktgårdsinventeringen pågått och är nu avslutad. Den 27 maj 2018 delades släktgårdsdiplomen ut på Skansen i Stockholm till de gårdar som anmält sig.
Inbjudningar skickades ut till de ca 800 gårdarna som blev godkända under inventeringen, varav representanter för 210 utav dessa närvarade vid utdelningen på Skansen. 

På länken här finns mer information om hur den avslutade släktgårdsinventeringen gick till.

Inventeringen har pågått i ca 10 år, i släktgårdskommittén har följande personer ingått:

från vänster: Bertil Ljungars, Ingemar Carlsson, Britt Nilsson, Barbro Ålström Brageé samt Roland Oscarsson.