JUF o tävlingsplöjningen

JUF eller Jordbrukare-Ungdomens Förbund bildades efter första världskriget bl a i syfte att motverka flykten från landsbygden. Genom studier och tävlingar skulle den uppväxande landsbygdsungdomens kunskaper om jord och skog och lanthushållning ökas och samtidigt som den bibringades en allmänkulturell verksamhet.

Engelsmännen var först med att ordna plöjningstävlingar och de första tävlingarna lär ha ägt rum i England redan i slutet av 1700-talet. Sverige var inte så långt efter. Den första kända plöjningstävlingen i landet arrangerades av Hushållningssällskapet i Värmland 1836.

För det nystartade JUF var det ganska naturligt att ta upp tävlingsplöjning på sitt arbetsprogram och i detta har det funnits med genom alla år. Från början var det givetvis tävlingar med hästar det handlade om, men även oxar förekom. År 1933 hölls den första riksplöjningstävlingen på Ultuna. Under krigstiden genomfördes plöjningstävlingar med gengastraktorer. Den första SM-plöjningen, som uttagning till VM, ägde rum 1953.

Om tävlingen 1933 skrev signaturen Glokar Well i Stockholms-Tidningen bl a "Dessa plöjningstävlingar går inte på något sätt ut på att sätta några hastighetsrekord. Hastverk är lastverk. Mästare blir inte den som fortast gör ifrån sig, utan arbetet bedöms efter plogfårornas raka linjer, deras djup hur jorden lagts upp osv".

Intresset för plöjningsverksamheten har växlat genom åren. När jordbruket blev trängt på 1960-talet minskade intresset. Det ökade igen på 1970-talet i och med gröna vågen. SM-arrangemangen har också breddats efterhand. 1950 och 60-talens arrangemang var mer koncentrerade kring tävlingarna. I dag har brevid aktiviteterna blivit fler och ett mer dominerande inslag i programmet. Några år på 70-talet var demonstrationer av plogar och traktorer ett viktigt inslag. Utställningarna i samband med SM började att bli mer omfattande på 80-talet. Då gjorde också hästen comeback i SM-sammanhang och vi fick återigen ett SM i hästplöjning vid sidan om den ordinarie traktorplöjningen. Sedan några år tillbaka har också veterantraktorplöjningarna officiell SM-status.

JUF har länge aktivt deltagit i det internationella tävlingsutbytet. De nordiska tävlingarna har funnits i snart 60 år, och VM-plöjningarna sedan 1953. Tre gånger har dessa ägt rum i Sverige, nämligen 1955 på Kungsängen utanför Uppsala, 1976 på Bjertorp utanför Vara, 1993 på Västraby utanför Helsingborg samt 2011 utanför Mjölby. Sverige deltar också numera regelbundet i EM i växelplog, och den första EM-plöjningen ägde rum här 2005, då EM arrangerades i Alnarp.