Historia och JUF idag

VAD ÄR JUF

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

- att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet,

- att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna,

- att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder, samt

- att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning. Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns ca. 40 000 medlemmar.

Så startade det

JUF verkar för att aktivera ungdomar kring jordbruk, natur och miljö samt stimulera till kulturell verksamhet. JUF var med och initierade många andra organisationer som Bygdegårdarnas Riksförbund (BR). JUF:s studieverksamhet utgjorde grunden till det som 1959 blev Studiefrämjandet. Liksom alla andra folkrörelser har JUF givit sina medlemmar omfattande föreningsskolning. Många av dem som i dag återfinns på ledande befattningar i samhället och i Förningssverige har fått sin första föreningsskolning i JUF.

För den internationella förståelsen och för att hjälpa andra människor har JUF ett omfattandet utbyte av praktikanter, främst inom jordbruk mellan Sverige och Baltikum, Ryssland och Polen. JUF hjälper också svenska ungdomar till praktik i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien.

Plöjningstävlingar är inte något nytt. Dess ursprung är inte definitivt känt, men i Sverige lär den första plöjningstävlingen ha ägt rum i Värmland 1836. 11 år senare 1847 avhölls den första plöjningstävlingen i Kristianstads län, då i Hushållningssällskapets regi på Widtsköfle gods. JUF tog tidigt upp plöjningstävlingar på sitt arbetsprogram. Det dröjde emellertid ända till 1933 innan första riksplöjningstävlingen kunde avhållas, vilka då blev årligen återkommande arrangemang. Plöjningstävlingar är till skillnad från många andra tävlingar ett prov på god yrkesskicklighet. Åskådaren på en plöjningstävling kan exempelvis inte undgå att få upp ögonen för en god plöjningskvalité. Genom plöjningstävlingar lär man således ut plöjning till såväl tävlande som publik.

JUF:S BAKGRUND OCH HISTORIA

Första världskriget hade tärt på den svenska landsbygdens livsglädje. Ungdomar flyttade in till städerna. 1918 tog Sigurd Örjangård steget ut och bildade Jordbrukare-Ungdomens Förbund, JUF. Föreningen sysselsatte ungdomar i jordbruk, tävlingar, kurser och studiecirklar. Verksamheten var som störst i mitten av 30-talet. Jordbruk, skog, natur och miljö kombinerades med hem och traditioner. I Svergies 535 avdelningar fanns då 30 000 inskrivna medlemmar. JUF utvecklades och la grunden till Studiefrämjandet, som bildades 1959. Ett år senare öppnades Valla Folkhögskola i Linköping. Den hade tidigare varit föreningsgård, men blev nu föreningens första skola. JUF förgrenade sig och en mängd nya föreningar blommade upp. 4H samt specialförbunden Förbundet Skog och Ungdom (FSU) och Förbundet Hem och Ungdom (FHU) blev självständiga. FSU tog den skogsbruksfackliga verksamheten från JUF:s axlar. FHU stod för verksamheten inom hushållning.


JUF idag

JUF är i dagens läge ett förbund med flera inriktningar.

Vi har brukshästverksamhet, inom den verksamheten finns brukskörning, bruksridning, skogskörning. Det som är så bra är att alla kan vara med oavsett vilken häst man har.

Andra inriktningen är plöjningen, där finns veterantraktorplöjning, hästplöjning, modern traktor med växel eller tegplog.

Den tredje inriktningen är praktikantverksamheten. JUF både tar emot inresande praktikanter och hjälper till att skicka ut praktikanter till andra länder.

Dessutom finns det utrymme för aktiviteter av alla de slag, fantasin sätter gränserna. Kontakta din lokala JUF-avdelning eller kansliet så hjälps vi åt!!