Hästplöjning

Syfte med plöjningstävlingar: Att bevara och föra vidare kunskapen till kommande generationer, samt visa optimalt inkörda hästar. Konsten att få en hel teg genomplöjd med hjälp av en enskärig plog och ett par hästar! Nästan ända sedan 1836 har man tävlat i hästplöjning här i Sverige! (Med ett avbrott mellan 1950-1980)