För värdar -Uppföljningsrapport

För att JUF ska kunna säkerställa att praktikanterna vi förmedlar motsvarar förväntningarna på vårt utbytesprogram är det viktigt att ni som värd rapporterar till oss hur era praktikanter fungerar på er gård.
Därför ber vi er fylla i och skicka in denna rapport ungefär två månader efter praktikantens ankomst till gården.