BRUNTE

BRUkshästorgaNisationerna SamarbetskommiTE

BRUkshästorgaNisationerna SamarbetskommiTE

Brunte är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté.
Här ryms sex föreningar som förenas av ett gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt - vare sig det handlar om företagande, uppfödning, sport, hobby eller livsstil.

 • Föreningen Nordsvenska hästen
 • Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen
 • Svenska Russavelsföreningen
 • Svenska Fjordhästföreningen
 • Föreningen Sveriges Hästkörare
 • JUF = Jordbrukare Ungdomens förbund

Man är medlem i sin förening. I Brunte sitter två representanter för varje förening. Därutöver deltar man i olika arbetsgrupper, när man har gemensamma frågor att driva.

Brunte bildades 2001 med syftet:

• Att vara föreningarnas organ för gemensamma frågor

• Att samordna föreningarnas intressen för utveckling av brukshästanvändandet som t.ex.

teknikutveckling och utbildningsverksamhet

• Att ha gemensam representation i olika organ

Faddrar vid bildandet var LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och NS (Nationella stiftelsen). NS, var föregångaren till HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse).

Motiveringen till att bilda Brunte var insikten om att om man uppträder tillsammans så är man mycket starkare än om man uppträder var och en för sig, vid myndighetskontakter t.ex. Genom samarbetet i Brunte har även samarbetet mellan rasföreningarna stärkts, man ser inte längre varandra som konkurrenter utan kollegor med gemensamma intressen.

Exempel på områden där Brunte är representerade

 • HNS Representationsråd
 • Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp för hästfrågor
 • Hästnäringens Djurvälfärdskommitté
 • Svensk Hästforskning
 • HNS ungdomssatsning, HUS
 • LRF Häst

Brunte har tagit fram ett" Brukarintyg", en form av varudeklaration där en KBI domare intygar vad en brukshäst klarar.