Brukskörning

SYFTE MED TÄVLINGSFORMEN:

En tävlingsform där alla raser kan delta. Syftet är att utbilda kusk och häst för att ekipaget ska kunna hantera olika situationer genom att ett förtroende byggs upp mellan kusk och häst. Målet är att skapa förståelse för hur hästen fungerar vid en god hantering med bra hästmannaskap.
Hästen skall lära sig att lita på och lyda sin kusk.