Brukshäst - bli domare


Krav för att få JUF:s Domarcertifikat

Sidobedömning ska göras mot domare godkänd i respektive disciplin.

Plöjning:

Fullständigt genomgången domarutbildning samt självständig sidobedömning (utan kontakt med ordinarie domare) av minst två ekipage vid tävling på lägst DM-nivå.
Protokollen och ordinarie domares protokoll samt blankett för redovisning av sidobedömning insändes till JUF:s Brukshästkommitté för granskning och godkännande.
Samt djup- och breddmätning av minst två ekipage som godkänns av mätlagschef eller domare.

Skogskörning:

Fullständigt genomgången domarutbildning samt självständig sidobedömning (utan kontakt med ordinarie domare) av minst två ekipage på samtliga fem stationer vid tävling på DM-nivå (ej SM). Protokollen och ordinarie domares protokoll samt blankett för redovisning av sidobedömning insändes till JUF:s Brukshästkommitté för granskning och godkännande.

Brukskörning:

Fullständigt genomgången domarutbildning innehållande bland annat funktionskontroll och under körning samt självständig sidobedömning (utan kontakt med ordinarie domare) av minst fyra ekipage i vardera funktionskontroll och under körning vid tävling på DM-nivå (ej SM). Protokollen och ordinarie domares protokoll samt blankett för redovisning av sidobedömning insändes till JUF:s Brukshästkommitté för granskning och godkännande.

Bruksridning:

Fullständigt genomgången domarutbildning innehållande bland annat funktionskontroll och under ridning samt självständig sidobedömning (utan kontakt med ordinarie domare) av minst fyra ekipage i vardera funktionskontroll och under ridning vid tävling på DM-nivå (ej SM). Protokollen och ordinarie domares protokoll samt blankett för redovisning av sidobedömning insändes till JUF:s Brukshästkommitté för granskning och godkännande.